Doorgaan naar inhoud
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Conditie

Algemene voorwaarden

Contractvoorwaarden in het kader van koopovereenkomsten met Wisefood GmbH

tussen

wisefood GmbH
Dieselstr. 28
85748 Garching

- hierna "aanbieder" genoemd -

en

is gesloten voor de gebruikers van dit platform waarnaar wordt verwezen in § 2 van deze AV - hierna "klant/klanten" genoemd.

§ 1 bereik

De volgende algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

§ 2 Contractsluiting

(1) Door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken kan de klant producten uit het aanbod van de leverancier selecteren en in een zogenaamde winkelwagen ophalen. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, dient hij een bindend verzoek in om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken.

(2) De aanbieder stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail met als onderwerp "Bevestiging van uw bestelling van wisefood", waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met behulp van de "Print" functie kan afdrukken. De bestelling van de klant (1) vertegenwoordigt het aanbod om een ​​contract af te sluiten met de respectieve inhoud van het winkelwagentje. De ontvangstbevestiging (orderbevestiging) vertegenwoordigt de aanvaarding van het aanbod door de aanbieder. De inhoud van de bestelling is hierin samengevat. In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij aflevering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, algemene voorwaarden en orderbevestiging) door ons naar de klant gestuurd op een duurzame drager (e-mail of papieren afdruk). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de gegevensbescherming.

(3) Het contract wordt gesloten in de volgende talen: Duits.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van goederen, betalingsvoorwaarden

(1) Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging (§ 2 (2) van deze Algemene Voorwaarden), mits de koopprijs vooruit is betaald.

(2) Indien het door de klant bij de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet leverbaar is, zal de aanbieder de klant hier ook direct van op de hoogte stellen. Als de levering met meer dan twee weken wordt vertraagd, heeft de klant het recht om het contract te herroepen. Overigens heeft de aanbieder in dit geval ook het recht om zich terug te trekken uit het contract. Daarbij zal hij alle reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(3) De klant kan de betaling uitvoeren met een creditcard, directe bankoverschrijving of PayPal.

(4) Betaling van de koopprijs is onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd. Als de vervaldatum voor betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant al in gebreke door de deadline te missen.

§ 4 eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen vermeld op de website van de aanbieder zijn inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting.

(2) In het geval van een annulering moet de klant de directe kosten van de retourzending dragen.

§ 6 garantie voor materiaaldefecten

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev BGB. Ten aanzien van ondernemers bedraagt ​​de garantietermijn voor door de aanbieder geleverde artikelen 12 maanden.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitzondering hierop zijn claims van de klant wegens schade aan leven, lichaam, gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) evenals aansprakelijkheid voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de contracttypische, voorzienbare schade als deze eenvoudig door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de klant schade claimt door letsel aan leven, ledematen of Gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

(4) De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§ 8 Opmerkingen over gegevensverwerking

(1) De aanbieder verzamelt gegevens van de klant als onderdeel van de verwerking van contracten. Hij neemt met name de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet in acht. Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder de inventaris- en gebruiksgegevens van de klant alleen verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie en voor het gebruik en de facturering van telemedia.

(2) Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclame-, markt- of opinieonderzoek.

§ 9 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht en het internationaal privaatrecht.

(2) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de locatie van de aanbieder .

(3) Het contract blijft bindend in de overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet geldig zijn. In plaats van de ongeldige punten zijn de eventuele wettelijke bepalingen van toepassing. Voor zover dit voor een van de contractpartijen onredelijk bezwarend zou zijn, wordt het contract als geheel ongeldig.

.