Doorgaan naar inhoud
🎁 Gratis Produkt📦 Versandkostenfrei ab 49€ 💰 Mengenrabatte ab 100€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Kostenloser Versand ab 49€ 🚚 Versand in 1-2 Tagen
Support (Mo-Fr): 9-16 Uhr +49 (0) 8924418362

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht & voorbeeldformulier voor herroeping

Ons voorbeeldformulier voor herroeping PRINT!U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching) een duidelijke verklaring (+49 (0) 89 248876480 of support@wisefood.eu) sturen over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen om teruggestuurd of afgegeven te worden aan ons vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.


Voorbeeld herroepingsformulier
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan wisefood GmbH, Dieselstr. 28, 85748 Garching bij München, e-mail: support@wisefood.de, telefoon: + 49 (0) 89 248876480, fax: + 49 (0) 89 248876481

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- adres van de consument(en)

- Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van het herroepingsrecht

Zie Retouren voor meer informatie.